ვალის ამოღების საწყისი საფეხურები:

 • ყოველდღიური სატელეფონო ზარები
 • ელ. ფოსტით კომუნიკაცია.
 • შეხსენება და კომუნიკაცია SMS-ის მეშვეობით.
 • ვიზიტი საცხოვრებელ და სამუშაო ადგილზე
 • მოვალეების მოძიება (ონლაინ და ოფლაინ წყაროების გამოყენებით).
 • თვალყურის დევნება სოციალურ მედიაში და კომუნიკაცია.
 • მოლაპარაკებების წარმოება და ინდივიდუალური გადახდის გრაფიკების შედგენა.

სასამართლო და სააღსრულებლო საქმისწარმოება

 • ვალის ამოღებასთან დაკავშირებული იურიდიული მომსახურებების სრული სპექტრი.
 • ზედმიწევნით ეფექტური საარბიტრაჟო საქმისწარმოება.
 • აღსრულების მონიტორინგი.

სესხების შესყიდვა და სხვა სერვისები

 • ჩვენ ვახორციელებთ 5000 და მეტი სესხის შემცველი პორტფელების შეძენას.
 • პორტფელების მენეჯმენტს (გადახდების მიღება, დამუშავება, რეპორტინგი).
 • პრობლემური დეპარტამენტების აუთსორსინგს.