პარტნიორები

We are very strong team of professionals and therefore we prefere also to cooperate with hudred percent profesionals in every branch we do:

LEGAL OFFICE:

AK Mgr. Matouš Hrabal
tel.: 728 673 895
e-mail:info@akhrabal.cz

BAILIFF OFFICE:

Exekutorský úřad Praha 3
tel.: 212 341 341
fax: 212 341 342
e-mail: podatelna@eupha3.cz
www.eupha3.cz

Exekutorský úřad Olomouc
tel.: 585 750 843
fax: 585 751 223
e-mail: podatelna@exekutor-svoboda.cz
www.exekutor-svoboda.cz